Hanna Będkowska

leśnik - edukator

hanna.bedkowska@gmail.com

Do najważniejszych osiągnięć zawodowych zaliczam:

1. Nagroda EDUKACJA XXI na 20. Targach Książki Edukacyjnej (kategoria pomoce dydaktyczne: "Zielona Szkoła" Hanna Będkowska, Maria Gozdalik i Mirosław Sobkowiak);>>>


2. Nagroda EDUKACJA XXI na 23. Targach Książki Edukacyjnej (Młody obserwator przyrody seria Edukacja i zabawa);>>>

3. Współtworzenie strony edukacyjnej Lasów Państwowych www.eRys.pl (laureat Webstarfestival, uznana przez internautów za najlepszą stronę w kategorii Edukacja i Praca);>>>

4. Współpraca z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych.


5. Współpraca z redakcjami czasopism i wydawnictwami edukacyjnymi.


6. Współpraca z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Artykuły
Książki
Inne
Jestem absolwentką Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, studiów podyplomowych - Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (Uniwersytet Łódzki), studiów podyplomowych - Przyroda (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), studiów podyplomowych - Kształcenie Dorosłych (Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi), licznych kursów oraz uczestniczką międzynarodowego programu Rozwój Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Moją pasją jest edukacja leśna społeczeństwa; prowadzę"lekcje w lesie" z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, biorę udział w prowadzeniu szkoleń. Jestem autorką licznych wystaw, projektów i publikacji.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych.
 
 
 
Bieżący projekt